برچسب: فناوری های مهم در امنیت شبکه کدامند؟

  • همه چیز راجب شبکه

    همه چیز راجب شبکه

    توسط

    در

    شبکه مجموعه ای از دو یا چند دستگاه محاسباتی متصل هست که برای به اشتراک گذاشتن سخت افزار، نرم افزار، داده و اطلاعات و تسهیل ارتباطات استفاده میشه.