آژانس مدلین

برچسب: عنوان شغلی امنیت شبکه

همه چیز راجب شبکه

شبکه مجموعه ای از دو یا چند دستگاه محاسباتی متصل هست که برای به اشتراک گذاشتن سخت افزار، نرم افزار، داده و اطلاعات و تسهیل ارتباطات استفاده میشه.

ادامه مطلب »