آژانس مدلین

برچسب: سیستم های تشخیص نفوذ و پیشگیری (IDPS)

امنیت شبکه

امنیت شبکه، حوزه ای از امنیت سایبری است که بر حفاظت از شبکه های رایانه ای در برابر تهدیدات سایبری متمرکز است.

ادامه مطلب »