آژانس مدلین

برچسب: رویکرد اعتماد صفر به امنیت شبکه

امنیت شبکه

امنیت شبکه، حوزه ای از امنیت سایبری است که بر حفاظت از شبکه های رایانه ای در برابر تهدیدات سایبری متمرکز است.

ادامه مطلب »