برچسب: روش 2. با استفاده از روش آپلود از مدیریت وردپرس، یک تم را نصب کنید.

  • بسته نصبی قالب وردپرس

    بسته نصبی قالب وردپرس

    توسط

    در

    هزاران قالب وردپرس (هم رایگان و هم پولی) موجود است. به عنوان یک مبتدی، ممکن است بخواهید تعدادی از آنها را در سایت خود امتحان کنید تا زمانی که مورد مناسب را پیدا کنید.