برچسب: تگ H1

  • تگ H1

    تگ H1

    توسط

    در

    تگ HTML معمولاً برای عنوان یک صفحه یا پست استفاده می شود و اولین هدر قابل مشاهده در یک صفحه است.