برچسب: امنیت برنامه

  • امنیت شبکه

    امنیت شبکه

    توسط

    در

    امنیت شبکه، حوزه ای از امنیت سایبری است که بر حفاظت از شبکه های رایانه ای در برابر تهدیدات سایبری متمرکز است.