آژانس مدلین

برچسب: . استفاده از Composer برای نصب Magento (Metapackage)

نصب مجنتو

در این راهنمای نصب گام به گام Magento، ما شما را در کل مراحل نصب، با پوشش تمام روش ها، راهنمایی می کنیم.

ادامه مطلب »